Moilas | Laatu ja sertifikaatit

Laatu

Leipuriäidin viisaudella

Laadulla on meidän talossamme aidot juuret. Leipomomme perustaja Saimi Moilanen antoi pojilleen ohjeen: ”rakkaus, rehellisyys ja raaka-aineet”. Vielä tänäänkin ne ovat meidän yhteinen ohjenuoramme työssä parhaiden makunautintojen puolesta.

 

Laatu on leipomisen alku ja juuri

Järjestelmäsertifioinnit ja erityisruokavaliosertifioinnit ovat erottamaton osa maankuulua Moilas-laatua. Jokainen meistä moilaslaisista on sitoutunut niiden asettamiin vaatimuksiin ja jatkuvaan kehittämiseen.

Herkullinen maku ei yksin riitä. Tavoitteemme on varmistaa joka päivä tuoteturvallisuus, tasalaatuisuus sekä hyvät toimintatavat ja tuotantohygienia. Laatu käsittää meillä myös palvelun ja toimitusvarmuuden.

Sertifiointien myötä täytämme laatu- ja tuoteturvallisuusvaatimukset niin kotimarkkinoilla kuin viennissä. Riippumattomat toimijat auditoivat meidän tuotantolaitoksemme ja toimintatapamme vuosittain.

Lähtökohtana HACCP

Laatujärjestelmämme perustuvat omavalvontaa ohjaaviin Codex Alimenetariuksen HACCP-periaatteisiin (Hazard Analyzing Critical Control Point).

HACCP kiteytyy tuotantoprosessien kriittisiin pisteisiin: prosessivaiheisiin, jotka voivat olennaisesti heikentää tuotteen laatua, jos vaihetta ei seurata tai tarkasteta. Yksi esimerkki turvallisuuden varmistamisesta on metallinpaljastimen käyttö tuotetarkistuksessa. HACCP auttaa meitä vähentämään tuotelaadun vaihtelua, ehkäisemään ongelmia ja vahvistamaan tuoteturvallisuutta.

Järjestelmäsertifioinnit

BRCGS

Tuoteturvallisuus on toimintamme ehdoton edellytys. Brand Reputation through Compliance Global Standards (BRCGS) -sertifiointi varmistaa, että kaikki Moilas-leipomotuotteet täyttävät maailmanlaajuisen elintarviketurvallisuuden standardin vaatimukset. Sertifioidut järjestelmät varmistavat myös toiminnan jatkuvan kehittämisen. Standardi on myönnetty sekä Paakarinpolun että Hietatien leipomolle. Riippumaton kolmannen osapuolen suorittama auditointi tehdään vuosittain.

Oiva-valvonta

Oiva on Ruokaviraston koordinoima elintarvikevalvontatietojen julkistamisjärjestelmä, joka kannustaa yrityksiä pitämään huolta elintarvikehygieniasta ja tuotteiden turvallisuudesta. Oiva-arvioinneista vastaavat kuntien elintarvikevalvojat.

Katso tuoreimmat Oiva-raporttimme!

 

RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil)

Vastuullisuussertifiointi RSPO varmistaa, että Moilas Oy:n käyttämä palmuöljy on tuotettu vastuullisesti ja kestävästi. Palmuöljyn hankinnassa käytössämme on ns. Segregation-vaihtoehto, eli sertifioidun palmuöljyn fyysinen erottelu ei-sertifioiduista palmuöljyn lähteistä.

SEDEX (Supplier Ethical Data Exchange)

Sedex (Supplier Ethical Data Exchange) auttaa yrityksiä johtamaan toimitusketjujensa läpinäkyvyyttä ja vastuullisuutta jakamalla tietoa vastuullisuuteen liittyvistä sertifioinneista ja auditoinneista.

Moilas Oy on Sedex-järjestön jäsen ja jäsenenä pääsemme tarkastelemaan paremmin sosiaalisen vastuun toteutumista raaka-ainetoimittajien toiminnassa sekä tuotantoketjun eri vaiheissa.

SWA (Supplier Workplace Accountability)

McDonald’sin maailmanlaajuinen SWA-sertifiointi keskittyy työntekijöiden työoloihin. Auditoinnissa varmistetaan työympäristön turvallisuus ja terveellisyys sekä työntekijöiden oikeudenmukainen kohtelu.

SQMS (Supplier Quality Management System)

SQMS on McDonald’sin oma maailmanlaajuinen tuoteturvallisuus- ja laatustandardi. Moilas Oy:n gluteenittoman hampurilaissämpylän valmistus ja tuotehallinta on sertifioitu sen mukaisesti. Auditointi suoritetaan vuosittain.

Asiakasauditoinnit

Erityisesti suuret ulkomaiset asiakkaat asettavat sertifioidut laatujärjestelmät tuotantoyhteistyön ehdoksi. Auditointeja tehdään järjestelmäsertifiointien lisäksi myös asiakkaiden itsensä toimesta – yleensä kerran vuodessa. Tarkastus voi tapahtua myös ennalta ilmoittamatta.

Erityisruokavaliosertifioinnit

Gluteenittoman tuotteen merkki

Kaikilla Moilas Gluten-Free ja Free From sekä Vaasan Moilas Free From -leipomotuotteilla on Euroopan Keliakialiiton myöntämä gluteenittoman tuotteen merkin käyttöoikeus. Tuotteet voit tarkastaa Keliakialiiton luettelosta. Merkki on osoitus siitä, että tuotteet ja niiden raaka-aineet täyttävät gluteenittomien tuotteiden puhtauden ja lainsäädännön vaatimukset. Elintarvike voi sisältää gluteenia enintään 20 mg/kg (20 ppm, parts per million).

Me olemme gluteenin suhteen vieläkin tarkempia. Käytämme gluteenittomassa leivonnassa vain raaka-aineita, jotka sisältävät gluteenia enintään 5 ppm.

Kaikki raaka-aineet ovat luonnostaan gluteenittomia. Emme siis käytä esimerkiksi vehnätärkkelystä. Moilas Gluten-Free ja Moilas Free From -leivonnaistuotteet leivotaan täysin gluteenittomissa leipomoissamme Pieksämäellä.

Halal-sertifiointi

Halal-ruokavalioon sopivat Moilas Oy:n gluteenittomat leipomotuotteet, jotka eivät sisällä lihaa. Halal-sertifikaatin auditointi suoritetaan vuosittain.